ציר בתוכנית: למידת כלכלה  

מנחה: מורה/מחנכת

מספר מפגשים בנושא: 3

מטרות הסדנה:

 • הקניית מושגי יסוד בכלכלה
  • מה זה כלכלה ?
  • סוגי כלכלות ?
  • השקפות כלכליות ?
 • הצגת מושגי יסוד בכלכלה
 • כסף- אמצעי תשלום, ריבית, אינפלציה-דפלציה , היצע – ביקוש, הכנסות-הוצאות, השקעה-תמורה, רווח-הפסד, ועוד.
 • ניהול פיננסי
  • דו"חות כספיים
  • עבודה מול הבנקים
  • הערכת סיכונים ולקיחת סיכונים

תוצרים – ידע שהתלמידים ירכשו:

 • הכרות עם מושגי היסוד בעולם הכלכלה
 • הכרות עם כלי הניהול והדוחות המרכזים בניהול פיננסי
 • לאפשר למשתתפים הנאה ולמידה Make Learning fun (-:

 

מצגת בנושא מושגי יסוד בכלכלה

50.00 ₪Price
 • רישיון שימוש: כל הזכויות שמורות לפרויקט הקופסה. השימוש במסמך זה, לרבות הפריטים שבו, מוגבל למטרות לימוד אישיות בלבד או להוראה ולבחינה על ידי מוסד חינוך בלבד, לפי הרשאה מפורשת למוסד חינוך באתר של פרויקט הקופסה. זכויות השימוש אינן ניתנות להעברה. חל איסור מפורש לכל שימוש מסחרי וכן לכל מטרה אחרת שאינה מסחרית. אין להעתיק, להפיץ, לעבד, להציג, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות בין על ידי המשתמש ובין באמצעות אחר לכל מטרה או למכור פריט מפרטי המידע, התוכן, המוצרים או השירותים שמקורם במסמך זה. תוכן המצגת, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל במסמך זה, מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, ועל פי כל דין; כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה.