מצגת מקצועית ללימוד נושא "מיומניות פרזנטצייה"- כיצד להעביר פרזנטציה בצורה מעניינת וברורה.

המצגת תועבר אליכם בשני פורמטים: 

1. מצגת עם מיתוג  פרויקט הקופסה

2. מצגת ללא מיתוג- על מנת שתוכלו להוסיף את המיתוג שלכם.

מותאם לשכבות ז'-יב'

3.כל הזכויות שמורות לפרויקט הקופסה. השימוש במסמך זה, לרבות הפריטים שבו, מוגבל למטרות לימוד אישיות בלבד או להוראה ולבחינה על ידי מוסד חינוך בלבד, לפי הרשאה מפורשת למוסד חינוך באתר של פרויקט הקופסה. זכויות השימוש אינן ניתנות להעברה. חל איסור מפורש לכל שימוש מסחרי וכן לכל מטרה אחרת שאינה מסחרית. אין להעתיק, להפיץ, לעבד, להציג, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות בין על ידי המשתמש ובין באמצעות אחר לכל מטרה או למכור פריט מפרטי המידע, התוכן, המוצרים או השירותים שמקורם במסמך זה. תוכן המצגת, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל במסמך זה, מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, ועל פי כל דין; כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה.

מצגת מקצועית בנושא מיומנויות פרזנטציה

50.00 ₪Price