ציר בתוכנית: למידה ליזמות  

מנחה: מורה/מחנכת

מספר מפגשים בנושא: 2

רישיון שימוש: הפעלה אחת בלבד ולתוקף של עד 30 יום מרכישת המצגת (למעט רכישת כמות של מצגות בה תותר ההפעלה כמספר הכמות).

כל הזכויות שמורות לפרויקט הקופסה. השימוש במסמך זה, לרבות הפריטים שבו, מוגבל למטרות לימוד אישיות בלבד או להוראה ולבחינה על ידי מוסד חינוך בלבד, לפי הרשאה מפורשת למוסד חינוך באתר של פרויקט הקופסה. זכויות השימוש אינן ניתנות להעברה. חל איסור מפורש לכל שימוש מסחרי וכן לכל מטרה אחרת שאינה מסחרית. אין להעתיק, להפיץ, לעבד, להציג, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות בין על ידי המשתמש ובין באמצעות אחר לכל מטרה או למכור פריט מפרטי המידע, התוכן, המוצרים או השירותים שמקורם במסמך זה. תוכן המצגת, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל במסמך זה, מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, ועל פי כל דין; כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה.

מטרות המצגת:

  • לימוד מה זה יזמות ומה נדרש מיזם -המצגת בנויה כך שהיא מלמדת בצורה חווייתית את כל המושגים ואת כל השלבים שמיזם צריך לדעת, כולל 10 טעויות נפוצות על יזמים.
  • למידה חווייתית הכוללת סרטונים שונים.
  • מצגת זו ניתנת ללמידה משולבת ( (blended) להצגה בזום ובמרחב הפיזי.
  • לאפשר למשתתפים הנאה ולמידה Make Learning fun (-:

 

מצגת - מהי יזמות ומהם השלבים הנחוצים להפוך ליזם

100.00 ₪Price