מערך משחק- יזמות- מלחמת העולם-המיליציה נגד היזמים

מותאם לכיתות ז-י

ציר בתוכנית: למידה ליזמות  

מספר מפגשים בנושא: 1

מטרות הסדנה:

לימוד מודל השמונה ליזמות -המודל בנוי כך שבכל שמונת השלבים ישנם משימות, אותם התלמידים יבצעו במטרה להתקדם במשחק ובשלבים, תוך למידה על תהליכים שעוברים היזמים.

הכרות חווייתית עם למידה באמצעות משחק משולב ( (blendedלמשחק בזום ובמרחב הפיזי.

 

רישיון שימוש: הפעלה אחת בלבד ולתוקף של עד 30 יום מרכישת המשחק (למעט רכישת כמות של הפעלות בה תותר ההפעלה כמספר הכמות).כל הזכויות שמורות לפרויקט הקופסה. השימוש במסמך זה, לרבות הפריטים שבו, מוגבל למטרות לימוד אישיות בלבד או להוראה ולבחינה על ידי מוסד חינוך בלבד, לפי הרשאה מפורשת למוסד חינוך באתר של פרויקט הקופסה. זכויות השימוש אינן ניתנות להעברה. חל איסור מפורש לכל שימוש מסחרי וכן לכל מטרה אחרת שאינה מסחרית. אין להעתיק, להפיץ, לעבד, להציג, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות בין על ידי המשתמש ובין באמצעות אחר לכל מטרה או למכור פריט מפרטי המידע, התוכן, המוצרים או השירותים שמקורם במסמך זה. תוכן המצגת, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל במסמך זה, מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, ועל פי כל דין; כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה.

משחק בריחה בנושא יזמות-מלחמת העולם-המיליציה נגד היזמים

100.00 ₪Price